اسکانیا آر 380 مدل 2007 قیمت فقط کله کد : 7812

522,000,000 تومان

اسکانیا ار 380

مدل سال : 2007

دنده ای

یورو 4

کارکرد :970.000

کد :7812