اسکانیا آر 420 مدل 2003 قیمت فقط کله کد : 7844

438,000,000 تومان

اسکانیا آر 420

مدل 2003

دنده ای

یورو 3

کارکرد : +1m

کد :7844