اسکانیا آر 500 مدل سال 2006 قیمت سر و ته با تریلی کد : 7729

876,000,000 تومان

اسکانیا آر 500
مدل سال : 2006
یورو : 4/5
دنده ای فول ریتاردر
دو لول
کارکرد : 1.000.000

تریلی : اشمیتس
دستگاه : اس آ اف
مدل سال : 2003

قیمت سر و ته می باشد
کد : 7729