اسکانیا جی 480 مدل 2010 قیمت فقط کله کد : 7828

817,600,000 تومان

اسکانیا جی 480

مدل سال : 2010

اتوماتیک

یورو 5

کارکرد :900.000

کد :7828