اسکانیا 380 L114  مدل 2004 قیمت فقط کله کد : 7722

525,600,000 تومان

توضیحات

اسکانیا 380 L114

مدل سال 2004

کارکرد 1/000/000

٦ سيلندر  مکانیکی

یورو 3

کد : 7722