اسکانیا R 440 مدل 2013 قیمت فقط کله کد : 7736

963,600,000 تومان

اسکانیا R 440
یورو : 6
مدل سال : 2013
اتوماتیک فول ریتاردر
کارکرد : 1.000.000
دو لول

قیمت فقط کله می باشد
کد : 7736