اسکانیا R400 مدل 2010 قیمت فقط کله کد : 3232

629,800,000 تومان

توضیحات

اسکانیا R400

مدل سال 2010
ديزل
٥٠٠/٠٠٠ كاركرد
يورو 4
کد : 3232