داف 430 مدل 2003 قیمت سر و ته با تریلی کد : 7726

730,000,000 تومان

داف XF 95 – 430
مدل سال : 2003
یورو : 3
دنده ای فول

تریلی : کرون
مدل سال ک 2004
دستگاه : اس آ اف

قیمت سر و ته می باشد.