داف XF-MEGA مدل سال 2008 قیمت سروته با تریلی چادری کد : 7755

788,400,000 تومان

داف XF-MEGA
مدل سال :2008
دنده ای
کارکرد : 1.000.000
یورو 5

کد : 7755