داف XF105.460 مدل 2010 قیمت فقط کله کد : 4900

642,400,000 تومان

توضیحات

داف XF105.460

مدل سال 2010
ديزل
600/000كاركرد
يورو 5
کد : 4900