رنو 450 مدل 2009 قیمت سروته با تریلی چادری کد :7751

759,800,000 تومان

رنو 450

مدل سال : 2009

یورو 5

کارکرد : 893.000

اتوماتیک

قیمت سرو ته با تریلی چادری

کد : 7751