ولو FH.460

مدل سال 2011

کارکرد 700/000

٦ سيلندر اتوماتيك فول

یورو 5

قیمت : باتوجه نوسانات شدید لطفا تماس بگیرید

کد : 7644