ولو FH500

مدل سال 2015
ديزل
٢٧٠/٠٠٠ كاركرد
٦ سيلندر اتوماتيك فول اد بلو
يورو ٦ با چادری
قیمت : باتوجه نوسانات شدید لطفا تماس بگیرید
کد : 1142