آکتروس  1846 مدل 2009 قیمت سر و ته با تریلی چادری کد : 7684

1,044,000,000 تومان

توضیحات

آکتروس  1846

مدل سال 2009

کارکرد 712/000

٦ سيلندر اتوماتيك فول

یورو 5
با تریلی چادری قسمت سر و ته

کد : 7684