اسکانیا آر 380 مدل 2004 قیمت فقط کله کد : 7809

522,000,000 تومان

اسکانیا ار 380

مدل سال : 2004

دنده ای

یورو 3

کارکرد :+1m

کد :7809