اسکانیا آر 380 مدل 2005 قیمت فقط کله کد : 7999

777,000,000 تومان

اسکانیا آر 380

مدل 2005

تیپترونیک

یورو 4

کارکرد :+1M

کد : 7999