اسکانیا آر 400 مدل سال 2011 قیمت فقط کله کد : 8238

1,500,000,000 تومان

اسکانیا آر 400

مدل 2011

اتوماتیک

یورو 5

کارکرد : +1m

کد : 8238