اسکانیا آر 400 مدل 2009 قیمت فقط کله کد : 7881

775,000,000 تومان

اسکانیا آر 400

مدل 2009

تیپترونیک

یورو 5

کارکرد : 988.000

کد :7881