اسکانیا آر 400 مدل 2011 قیمت فقط کله کد :7952

1,138,500,000 تومان

اسکانیا آر 400

مدل 2011

اتوماتیک

یورو 5

کارکرد :847.000

کد : 7952