اسکانیا آر 420 مدل سال 2006 قیمت فقط کله کد : 8239

906,250,000 تومان

اسکانیا آر 420

مدل 2006

اتوماتیک

یورو 5

کارکرد : +1M

کد : 8239