اسکانیا آر 420 مدل 2004 قیمت فقط کله کد : 7847

379,600,000 تومان

اسکانیا آر 420

مدل 2004

دنده ای

یورو 3

کارکرد : +1m

کد :7847