اسکانیا آر 420 مدل 2005 قیمت فقط کله کد : 8069

1,001,000,000 تومان

اسکانیا آر 420

مدل 2005

دنده ای

یورو 4

کارکرد :+1m

کد : 8069