اسکانیا آر 420 مدل 2006 قیمت فقط کله کد : 7749

638,000,000 تومان

اسکانیا آر420
مدل سال : 2006
کارکرد : 1.000.000
دنده ای

قیمت فقط کله می باشد
کد : 7749