اسکانیا آر 420 مدل 2006 قیمت فقط کله : 8058

1,023,750,000 تومان

اسکانیا آر 420

مدل 2006

یورو 5

اتوماتیک

کارکرد : +1m

کد : 8058