اسکانیا آر 420 مدل 2007 قیمت فقط کله کد : 7904

651,000,000 تومان

اسکانیا آر 420

مدل 2007

تیپترونیک

یورو 4

کارکرد : 800.000

کد : 7904