اسکانیا آر 420 مدل 2007 قیمت فقط کله کد :7949

867,000,000 تومان

اسکانیا آر 420

مدل 2007

تیپترونیک

یورو 4

کارکرد :+1m

کد : 7949