اسکانیا آر 420 مدل 2007 قیمت فقط کله کد :7959

865,800,000 تومان

اسکانیا آر 420

مدل 2007

اتوماتیک

یورو 4

کارکرد :+1M

کد : 7959