اسکانیا آر 420 مدل 2007 قیمت فقط کله کد : 8102

1,287,500,000 تومان

اسکانیا آر 420

مدل 2007

دنده ای

یورو 4

ریتاردر دارد

کد : 8102