اسکانیا آر 420 مدل 2007 قیمت فقط کله کد : 8106

1,287,500,000 تومان

اسکانیا آر 420

مدل 2007

دنده ای

یورو 5

کارکرد : 950.000

کد : 8106