اسکانیا آر 420 مدل 2008 قیمت سروته با تریلی چادری : 8060

1,706,250,000 تومان

اسکانیا آر 420

مدل 2008

یورو 5

دنده ای

کارکرد : +1m

کد : 8060