اسکانیا آر 420 مدل 2008 قیمت فقط کله کد :7957

884,000,000 تومان

اسکانیا آر 420

مدل 2008

تیپترونیک

یورو 4

کارکرد :860.000

کد : 7957