اسکانیا آر 420 مدل 2008 قیمت فقط کله کد : 8013

1,183,000,000 تومان

اسکانیا ار 420

مدل 2008

دنده ای

یورو 4

کارکرد : +1m

کد : 8013