اسکانیا آر 420 مدل 2008 قیمت فقط کله کد :8073

1,404,000,000 تومان

اسکانیا آر 420

مدل 2008

اتوماتیک

یورو 5

کارکرد : +1m

کد : 8073