اسکانیا آر 420 مدل 2008 قیمت فقط کله کد : 8148

1,338,250,000 تومان

اسکانیا آر 420

مدل 2008

اتوماتیک

یورو 5

کارکرد : 960.000

کد : 8148