اسکانیا آر 420 مدل 2009 قیمت فقط کله کد : 8011

1,183,000,000 تومان

اسکانیا آر 420

مدل 2009

دنده ای

یورو 5

کارکرد :917.000

کد : 8011