اسکانیا آر 420 مدل 2010 قیمت فقط کله کد : 7908

759,500,000 تومان

اسکانیا آر 420

مدل 2010

اتوماتیک

یورو 5

کارکرد : 800.000

کد : 7908