اسکانیا آر 420 مدل 2011 قیمت فقط کله کد :8003

1,228,500,000 تومان

اسکانیا آر 420

مدل 2011

دنده ای

یورو 5

کارکرد :+1M

کد : 8003