اسکانیا آر 420 مدل 2012 قیمت فقط کله کد : 7996

1,110,000,000 تومان

اسکانیا آر 420

مدل 2012

اتوماتیک

یورو 5

کارکرد :+1M

کد : 7996