اسکانیا آر 420 مدل2007 قیمت فقط کله کد :8001

724,550,000 تومان

اسکانیا آر 420

مدل 2007

اتوماتیک

یورو 5

کارکرد :+1M

کد : 8001