اسکانیا آر 420 مدل2009 قیمت فقط کله کد :8002

842,500,000 تومان

اسکانیا آر 420

مدل 2009

دنده ای

یورو 5

کارکرد :+1M

کد : 8002