اسکانیا آر 440 مدل 2010 قیمت فقط کله کد : 8022

1,296,750,000 تومان

اسکانیا ار 440

مدل 2010

اتوماتیک

یورو 5

کارکرد : +1m

کد : 8022