اسکانیا آر 440 مدل 2010 قیمت فقط کله : 8061

1,296,750,000 تومان

اسکانیا ار 440

مدل 2010

یورو 5

دنده ای

کارکرد : +1m

کد : 8061