اسکانیا آر 440 مدل 2012 قیمت فقط کله کد : 8179

1,616,000,000 تومان

اسکانیا آر 440

مدل 2012

اتوماتیک

یورو 5

کارکرد : 960.000

کد : 8179