اسکانیا آر 440 مدل 2013 قیمت فقط کله کد : 8198

1,776,750,000 تومان

اسکانیا آر 440

مدل 2013

اتوماتیک

یورو 6

کارکرد :+1m

کد : 8198