اسکانیا آر 440 مدل 2014 قیمت فقط کله کد :7958

1,265,400,000 تومان

اسکانیا آر 440

مدل 2014

اتوماتیک

یورو 6

کارکرد :800.000

کد : 7958