اسکانیا آر 480 مدل 2008 قیمت فقط کله کد : 7983

714,000,000 تومان

اسکانیا آر 480

مدل 2008

اتوماتیک

یورو 4

کارکرد : +1m

کد : 7983