اسکانیا جی 440 مدل سال 2013 قیمت فقط کله کد : 7737

957,000,000 تومان

اسکانیا G 440
مدل سال : 2013
یورو : 6
اتوماتیک فول
دو لول
ریتاردر 5 زمانه

قیمت فقط کله می باشد
کد : 7737