اسکانیا جی 440 EEV مدل سال 2010 قیمت سر و ته با تریلی کد : 7735

1,160,000,000 تومان

اسکانیا G 440 EEV
یورو 5/6
مدل سال : 2010
مگا
اتوماتیک فول ریتاردر 5 زمانه
کارکد : 750.000

تریلی : کرون
مدل سال : 2009
مگا

قیمت سر و ته می باشد
کد : 7735