اسکانیا 114 L 380 مدل 2005 قیمت فقط کله کد : 8016

578,000,000 تومان

اسکانیا 114 L 380

مدل 2005

دنده ای

یورو 3

کارکرد : +1m

کد : 8016