اسکانیا 124L 420 مدل 2003 قیمت فقط کله کد : 7969

549,450,000 تومان

اسکانیا 124L 420

مدل 2003

تیپترونیک

یورو 3

کارکرد : +1m

کد : 7969